UA-71359365-1

Naziv operacije: Digitalna preobrazba podjetja Lasertehnik Marfin d.o.o..

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP«.

Projekt znaša 164.646 EUR od tega znašajo lastna sredstva 65.859 EUR in nepovratna spodbuda 98.787 EUR.

Glavni namen/cilj operacije: V podjetju se zavedamo, da digitalno okolje omogoča nenehne izboljšave in da za zagotavljanje kakovosti storitev in produktov potrebujemo prilagojene tehnološke in procesne rešitve. Investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo dela proizvodnega procesa, nabave, prodaje, kadrovske in razvojne funkcije v podjetju. Operacija bo vplivala na dvig digitalnih kompetenc z ukrepi, ki bodo omogočili izboljšano kulturo ter večje izkoriščanje potencialov ter s tem večno motivacijo.

Cilji operacije so: digitalizacija poslovanja, izboljšanje kompetenc zaposlenih, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.