Politika informacijske varnosti

V podjetju LASERTEHNIK MARFIN, d.o.o., pri izvajanju vseh procesov in v odnosu z zainteresiranimi strankami, odgovorno varujemo vse informacije, ki so nam zaupane oziroma jih pri svojem delu uporabljamo skladno z zahtevami standarda ISO 27001:2013.

Cilji politike varovanja informacij so:
• zagotavljanje informacijske varnosti v procesih izvajanja storitev za kupce,
• zagotavljanje varne obravnave informacij, ki so neobhodne pri delovanju in poslovanju podjetja,
• varno ravnanje z informacijami (tajni podatki, osebni podatki, poslovna skrivnost),
• zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
• izvajanje ukrepov za preprečevanje pojavov varnostnih incidentov,
• zagotavljanje ozaveščenosti vseh zaposlenih o varnostnih tveganjih in načinih varovanja.

Namen politike varovanja informacij je:
opredelitev pomembnosti in zaščitita informacij za zagotavljanje:
• zaupnosti: zagotoviti dostop do informacij samo pooblaščenim osebam,
• celovitosti: varovanje verodostojnosti informacij s preprečevanjem neavtoriziranih sprememb,
• razpoložljivost: zagotavljanje pooblaščenim osebam dostop do informacij in z njimi povezanimi sredstvi, ko jih potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog, skladno z kompetencami in pooblastili 

© Copyright 2023 Lasertehnik. Vse pravice pridržane.

Built with ‌

HTML Builder